Tájékoztatás az előadók részére

A KONFERENCIA PROGRAMJA >>

A XXV. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia a fémes anyagok – az acélok és elsősorban az alumíniumötvözetek – mellett, a többi műszaki anyaggal is foglalkozni kíván, így kerámiákkal, polimerekkel és kompozit anyagokkal is.

A KONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI:

 • acélok és öntöttvasak hőkezelése;
 • alumíniumötvözetek hőkezelése;
 • a gázok szerepe a hőkezelésben;
 • hőkezelő kemencék;
 • hűtőközegek;
 • új anyagok, új tulajdonságváltoztató technológiák;
 • matematikai modellezés az anyagtudományban és a hőkezelésben;
 • az anyagtudomány és a hőkezelés oktatása;
 • ipari szerkezetváltás és hőkezelés;
 • a hőkezelés szerepe a gépipari beszállító vállalkozásoknál;
 • új, korszerű hőkezelési és felületkezelési technológiák;
 • felületi hőkezelés és tribológiai vonatkozású kérdései;
 • hőkezelő eljárások plazmával, lézerrel;
 • a CVD és a PVD eljárás;
 • szerszámok hőkezelése;
 • hidegen hengerelt acélszalag korszerű hőkezelési technológiái;
 • minőségbiztosítás a hőkezelésben;
 • hőkezelés és környezetvédelem.

Elsősorban a felsorolt témakörök valamelyikébe tartozó szóbeli és poszter előadásokat várjuk, de örömmel veszünk a konferencia tárgykörébe illeszkedő egyéb aktuális témákat feldolgozó előadásokat is.

Az előadásokat magyar vagy angol nyelven kérjük elkészíteni. Magyar nyelvű előadási anyag esetén angol nyelvű címet és tartalmi kivonatot kérünk.

Az előadás elfogadásáról a konferencia tematikai bizottsága dönt. Nemleges döntés, valamint szóbeli előadás poszterbe való átsorolása esetén értesítést küldünk.

Egy poszter előadásra rendelkezésre álló terület: 1 m x 1 m.

A szerzőktől az előadásokat fotoeredeti formában, Win.Word 6.0 szövegszerkesztői program felhasználásával készítve, nyomtatóval kinyomatott két példányban kérjük, a következő előírások betartásával:

 • A/4-es lap, tükörméret: 165 mm x 250 mm.
 • Sorköz: 1-es, szimpla.
 • Betűtípus: Arial CE.
 • A cím balra zárva, 16 pontos betűnagyságú, a kezdő betű nagy, a többi kicsi (kurens), félkövér.
 • A szerző(k) neve(i) balra zárva, 14 pontos betűnagyságú, kurens, dőlt (kurzív).
 • A szerző(k) neve(i) melletti csillag(ok) hivatkozása az első oldalon levő hasábot (hasábokat) záró vonal alatt jelenik meg, 11 pontos betűnagyságú, kurens betűvel.
 • Az alcím balra zárva, 12 pontos betűnagyságú, kurens, félkövér.
 • A szöveg két hasábon, ábrákkal, táblázatokkal (hasábszélesség 80 mm, hasábok közötti távolság 5 mm), 11 pontos betűnagyságú, kurens. A bekezdéseknél két leütés kimarad.
 • Az ábrák és a táblázatok lehetőleg 80 mm szélességűek (hasábszélesség) vagy 165 mm szélességűek (tükörszélesség) legyenek. A kisméretű ábrákat, táblázatokat kerülni szíveskedjenek!
 • Az ábrák és táblázatok száma a szövegben, valamint az ábrák és táblázatok felirataiban egyaránt 11 pontos betűnagyságú, kurens, dőlt (kurzív).
 • Az irodalom hivatkozási számát a szövegben szögletes zárójelbe kell tenni, 11 pontos betűnagyságú, kurens betűvel. Az irodalom, mint alcím 12 pontos, versal (nagybetű), félkövér és balra zárt. A szerző(k) neve(i) 10 pontos, kurens, félkövér betűvel írandó(k), a szerzők nevei között gondolatjellel, kettősponttal zárva. A többi szöveg 10 pontos, kurens.
 • Az oldalszámot a lap hátoldalára ceruzával kérjük felírni.

Az ismertetett formai követelményeknek megfelelően elkészített szóbeli előadások terjedelme (ábrával, táblázattal, irodalomjegyzékkel együtt) a 6 oldalt, a poszter előadások terjedelme a 4 oldalt lehetőleg ne haladja meg. A fotoeredeti előadásanyagok elküldésének határideje: 2012. szeptember 15.

Kérjük a szerzőket, hogy előadásaikat úgy szíveskedjenek elkészíteni, hogy kivetítve nagyobb távolságból is jól láthatók legyenek.